panelarrow

97 NGDH "Fluenti"

im. phm. Wandy Woźniak "Iskry"

Harcerski słownik

Alarm mundurowy – sygnał lub rozkaz wzywający zastęp do jak najszybszego stawienia się w wyznaczonym miejscu w pełnym umundurowaniu.

Czuwaj! – tradycyjne pozdrowienie harcerskie.

Druh/druhna – zwyczajowe określenie harcerza czy instruktora.

Drużyna – podstawowa jednostka organizacyjna, składa się z kilku zastępów; liczy średnio 10–20 harcerzy. Na czele drużyny stoi drużynowy/a. Drużynę, w skład której wchodzą zuchy, nazywamy gromadą zuchową.

Drużynowy/a – instruktor harcerski kierujący drużyną lub gromadą zuchową.

Dziesiątka – potoczne określenie namiotu o podstawie 4×5 m i wysokości 2 m, zasadniczo przeznaczonego dla 10 osób, powszechnie używanego na obozach harcerskich, choć zwykle śpi w nim na obozie 5–7 osób. „Wysoka dziesiątka” – namiot wyższy od „dziesiątki” o 25 cm.

Finka – krótki nóż z zakrzywionym ostrzem, noszony przy pasie harcerskim, nóż fiński.

Harcmistrz – najwyższy (czwarty) stopień instruktorski, oznaczany na mundurze czerwoną podkładką pod krzyżem harcerskim.

Iskra  (iskra przyjaźni) – zwyczaj harcerski stosowany w harcerskim kręgu: prowadzący (np. drużynowy) puszcza „iskrę”, która polega na uściśnięciu dłoni stojącej w kręgu obok osoby; po otrzymaniu „iskry” każda osoba musi uścisnąć dłoń kolejnej osoby, w ten sposób „iskra” zatacza całe koło, wracając do prowadzącego; przekazywanie odbywa się w ciszy.

Kanadyjka – składane łóżko polowe z płótna rozciągniętego na drewnianym stelażu.

Kangurka – nieprzemakalna kurtka z kapturem i kangurzą kieszenią na piersi, zakładana przez głowę.

Komendant –kręgu- szef całej organizacji; obozu- osoba kierująca obozem.

Kominek – forma podobna do ogniska, ale odbywająca się w pomieszczeniu zamkniętym, przy świecach.

Kwaterka – grupa wykonująca podstawowe prace na kilka dni przed rozpoczęciem obozu harcerskiego.

Lilijka – tradycyjny symbol harcerski w kształcie lilii, noszony m.in. na nakryciu głowy.

Niezbędnik – zestaw turystyczny składający się z łyżki i widelca spiętych razem.

Oboźny – osoba pilnująca porządku i dyscypliny na obozie/biwaku.

Obóz harcerski – kilkutygodniowy wyjazd wakacyjny harcerzy, tradycyjnie do lasu pod namioty.

Organizator- pierwszy stopień instruktorski, oznaczany białą podkładką pod krzyżem i białą lilijką na lewym rękawie.

Piguła – potoczne określenie pielęgniarki, zwłaszcza na obozie harcerskim.

Pionierka – pierwsze dni obozu harcerskiego przeznaczone na wykonanie wyposażenia obozowego; także określenie czynności wykonywania tego wyposażenia.

Podharcmistrz – trzeci stopień instruktorski, oznaczany na mundurze zieloną podkładką pod krzyżem harcerskim.

Podobóz – autonomiczna terytorialnie i programowo jednostka wchodząca w skład obozu harcerskiego.

Prawo Harcerskie – zbiór najważniejszych zasad obowiązujących wszystkich członków kręgu z wyjątkiem zuchów (ich obowiązuje Prawo Zucha). Prawo Harcerskie liczy dziesięć punktów.

Przewodnik – drugi stopień instruktorski, oznaczany na mundurze granatową podkładką pod krzyżem harcerskim.

Przyboczny/a – starszy harcerz pomagający drużynowemu w prowadzeniu drużyny.

Przyrzeczenie Harcerskie – najważniejszy dla harcerza, uroczysty obrzęd harcerski, podczas którego harcerz wypowiada słowa Przyrzeczenia Harcerskiego i otrzymuje Krzyż Harcerski.

Rogatywka – harcerskie nakrycie głowy z daszkiem i kwadratowym denkiem, do którego przypina się lilijkę.

Sprawność harcerska – zdobyta i udowodniona działaniem umiejętność, którą harcerz potrafi posłużyć się w razie potrzeby; przyznanie sprawności jest uznaniem umiejętności harcerza w danej dziedzinie. Zdobyte sprawności harcerskie oznacza się kolorowymi okrągłymi emblematami na prawym rękawie munduru.

Stopień harcerski – określenie poziomu wiedzy, umiejętności i wyrobienia harcerskiego harcerzy. Stopnie zdobywa się realizując zadania określone w programie próby na stopień.

Strażnik ognia – funkcja honorowa pełniona przez harcerza podczas ogniska harcerskiego; zadaniem strażnika ognia jest utrzymywanie ognia – tak aby ognisko nie zgasło.

Warta – służba pełniona zwykle na obozie przez harcerzy, której celem jest pilnowanie terenu obozu.

Zastęp – kilkuosobowa grupa harcerzy, wykonująca razem zadania podczas zbiórki, rajdu i na obozie, której przewodzi zastępowy. Zastęp samodzielny działa autonomicznie, bywa większy od zwykłych zastępów.

Zastępowy/a – harcerz stojący na czele kilkuosobowej grupy harcerzy (zastępu).

Zbiórka – cykliczne, tematyczne spotkanie zastępu, drużyny.

Dodaj komentarz